actueel
 

Serious
 Games

Kenmerken van een game
 
 • Het is een simulatie in een omgeving die een metafoor is voor de werkelijkheid. Hierin gaat u zelf ontwerpen omdat u beslissingen moet nemen.
 
 • Ten behoeve van de metafoor maken we een analyse van een sector en vertalen die naar een virtuele werkelijkheid die verwantschap vertoont met de eigen sector, met hierin de variabelen waarop ingegrepen kan worden, die dus onderhandelbaar zijn.
 
 • Er is ruimte voor de toevalsfactor. Dat bent u zelf, naast de andere deelnemers. Uw unieke manier van optreden zorgt voor het toeval.
 
 • D.m.v. fases in de game komt het (middel-)lange termijnproces in beeld, met de keten aan grotere en kleinere beslissingen.
 
 • U leert aan de hand van de eigen keuzes.

 

Omdat de game een metafoor is voor uw echte situatie, is de op deze manier zelf ontwikkelde kennis heel goed toepasbaar in de praktijk.


Er zijn games die een dagdeel duren, een hele dag en twee dagen. Dit is inclusief instructie, inleestijd en evaluaties. De games van een dagdeel zijn onderdeel van een maatwerktraining of van een eendaagse workshop Onderhandelen. Bij de laatste is er eerst een introductie op onderhandelen met daaraan verbonden korte oefeningen.
Hieronder een overzicht van de games die wij op dit moment aan kunnen bieden, met een korte inhoudsbeschrijving.

Games van langere duur
 
Keerpunten markerwaard

Doelen:
 
 • Strategisch denken
 • Vergadertechniek en onderhandelen

Duur: 5 dagdelen

Korte inhoud:
Drie Keerpunten, instellingen voor jeugddetentie, in de regio Markerwaard. De overheid introduceert marktwerking en wil twee instellingen sluiten om speelruimte te bieden aan commerciële partijen, die vooral ambulante zorg willen bieden. ‘Het veld’ krijgt de mogelijkheid om zelf met voorstellen te komen. Drie teams moeten een strategie uitzetten om te overleven. Dat kan zijn dat men zelfstandig wil blijven, commercieel worden of fusie. Iedere mogelijkheid brengt problemen met zich mee. De teams moeten de uitgezette koers in onderhandelingen zien te bereiken.

 

 
 
Keerpunt Take-off

Doelen:
 
 • Strategisch denken
 • Vergadertechniek en onderhandelen

Duur: 2 dagdelen

Korte inhoud:
Drie instellingen voor jeugddetentie in de regio Markerwaard. De overheid introduceert marktwerking en wil twee instellingen sluiten om marktpartijen te interesseren. Zij stelt daarvoor een concept regionaal plan op. De directies van twee instellingen doen een vlucht naar voren en presenteren een intentieverklaring voor fusie. Twee OR-en zijn compleet overrompeld en moeten een antwoord vinden, alleen of in samenwerking met elkaar. Maar samenwerking gaat niet vanzelf. Er zijn drie teams: een directieteam en twee OR-en.

 

 
 
Madima: Maatschappelijke Dienstverlening Markerwaard

Doelen:
 
 • Analyseren
 • Onderhandelen

Duur: 2 dagdelen

Korte inhoud:
Madima is het fusieresultaat van drie instellingen van hulpverlening in de Markerwaard. Voor een rustige integratie is geen tijd, zo blijkt, want de wetgeving verandert, waardoor Gemeentes het maatschappelijk werk gaan aanbesteden. Met een grote kans dat ze kiezen voor de laagst biedende. De directie ontwikkelt een plan om die laagst biedende te kunnen zijn. Maar is dat wel nodig? De Gemeente zou ook kunnen gaan voor bewezen kwaliteit. En hoeveel alternatieven heeft de Gemeente?

 

 
 
Holding Ma Dima

Doelen:
 
 • Onderhandelen

Duur: 2 dagdelen

Korte inhoud:
Zoals Madima, maar nu in een holding met drie werkmaatschappijen met in ieder een OR. Die drie OR-en hebben wel een gemeenschappelijke Overlegvergadering. Over het conflict tussen deelbelang en overkoepelend belang.

 

 
 
SMUK onder Druk: Stichting Museum Kantoormeubilair

Doelen:
 
 • Strategieontwikkeling
 • Onderhandelen

Duur: 2 dagdelen

Korte inhoud:
Het SMUK verliest de subsidie en het collectief van curatoren benadert de twee grote sponsors voor hulp. Om uiteenlopende redenen voelen die er wel iets voor, maar ze vragen een prijs. Drie teams.

 

 
 
TUTu: TU Tulpeiland

Doelen:
 
 • Strategisch denken
 • Onderhandelen

Duur: 5 dagdelen

Korte inhoud:
Voor de kust van Zuid-Holland is een eiland aangelegd in de vorm van een tulp. Alles op het eiland moet de innovatieve kracht van Nederland uitstralen. Zo ook de Technische Universiteit Tulpeiland die ook drie excellente instituten in stand houdt die ieder ook voor een deel private financiering kennen. Ieder instituut is een mix van opleiding van excellente studenten en research, waarop deelformaties bestaan. Als de overheid de geldkraan wil dichtknijpen dreigen ook de private partners zich terug te trekken. Hoe komen de drie excellente instituten hieruit? Drie teams treden in het strijdperk over de afweging tussen onderwijs(gelden) en research(gelden) en de samenhang. En is het mogelijk intern de vrede te handhaven tussen de deelformaties?

 

 
 
BIOS: Bundeling Ideële Omroepen Stichting

Doelen:
 
 • Strategieontwikkeling
 • Onderhandelen

Duur: 2 dagdelen

Korte inhoud:
Vier ideële omroepen met een eigen herkenbaar profiel hebben zich gebundeld in BIOS, die voor alle vier jaarlijks een lumpsum ontvangt. Er vindt opnieuw een vermindering van uitzenduren plaats. De pijn is niet meer evenredig te verdelen. Tijd voor strategische beslissingen: wat en welk profiel stoten we af en waar gaan we mee door? Kijkcijfers, waarderingscijfers, alle spelen ze een rol evenals gerommel aan de top.

 

 

 

 
 • Aanpassingen om de game meer in overeenstemming te brengen met uw eigen organisatie zijn mogelijk.
 • U kunt ook een game laten ontwerpen.
 • Bij meer dan twaalf deelnemers is begeleiding door twee spelleiders gewenst. Vaste samenwerkingspartner is KGCA.

 

Bent u geïnteresseerd? Ga naar contact of naar het blog voor vragen.

 

Games als onderdeel van de workshop Onderhandelen
 
Plant&Woud

In een educatief park is een tweehoofdige directie, bestaande uit twee broers die niet met elkaar overweg kunnen. Zij presenteren een reorganisatieplan om elkaar niet meer te zien dan strikt noodzakelijk. Maar is dat ook goed voor de onderneming?

 

 
 
SMUK: Stichting Museum Kantoormeubilair

Het SMUK verliest de subsidie en om te overleven wil de directie in zee met een geldschieter die in ruil een stuk van de expositieruimte opeist. Over het dilemma professionele kwaliteit versus inkomstennoodzaak.

 

 
 
BAM: •  Bedrijfsopleiding  •  Advisering  •  Medezeggenschap

BAM is het fusieresultaat van twee opleidingsinstituten en een adviesbureau. Conform het uitvoeringsplan zou integratie gefaseerd plaatsvinden. Maar de markt zit tegen, bij de een meer dan bij de ander. Versnelde integratie met afslanking zou een oplossing zijn.

 

 
 
Verzorgingshuis Kerkegaarde

Het verzorgingshuis Kerkegaarde krijgt een kritisch rapport van de inspectie over onvoldoende naleving van protocollen. De directie reageert in paniek, ontslaat een manager en stelt een reorganisatieplan op waarin ze een geplande verpleeghuisvoorziening versneld naar voren haalt. De OR betrekt zij er niet bij. Als deze zijn bevoegdheden claimt brengt de directie de achterban in stelling.

 

 
 
Openbaar vervoer

Een OV-bedrijf moet verzelfstandigen. De plannen zijn sterk politiek-ideologisch gekleurd en bieden de verzelfstandigde onderneming een wankel bestaan. Dat is althans de overtuiging van de OR. Maar de politiek wil niet horen wat de OR zegt en verschuilt zich achter het politiek primaat. De directeur voelt zich gemangeld.

 

 
 
Alexis BV

Het Alexiaziekenhuis wil de ondersteunende dienst verzelfstandigen en laten fuseren met de ondersteunende dienst van het Amaliaziekenhuis. Deugen die plannen wel en zo nee, wat kan de OR doen?

 

 
 
Smart solutions

Een ICT-bedrijf dat zich moeilijk handhaaft in de markt. Een interim-manager komt met vergaande plannen tot omvorming van de onderneming waarbij Smart Solutions nieuwe markten moet betreden. Kan de onderneming dat met het huidige personeelsbestand?

 

 

 

Bent u geïnteresseerd en/of hebt u verdere vragen? Ga naar contact of naar het blog.