actueel
 

Painting 
Action
 Blog

G.W. Bush als portrettist

 

Ook oud-president Bush (dubyah voor vrienden) heeft het plezier van schilderen ontdekt. Een hele portrettengalerij in de Volkskrant met in het midden een zelfportret van de maître. Het ensemble doet meteen denken aan de door Joseph Luns bedachte titel voor zijn nooit geschreven autobiografie: "Mensen die mij gekend hebben". Niks ten nadele van de schildervaardigheid van Bush, maar Angela Merkel ziet er dertig jaar jonger uit dan ze is en ziet er heel anders uit dan toen ze dertig was. Door een verkeerde behandeling van het licht lijkt Poetin een blauw oog te hebben en Karzai heeft beide ogen blauw, maar dat kan in hoge mate bijgedragen hebben aan Bush' schilderplezier. Het meest opvallende is het zelfportret. Als enige is dit geschilderd vanuit een lager gezichtspunt. Oké, ook bij Berlusconi lijkt dit een beetje het geval, maar die lijkt toch weggelopen te zijn uit Boardwalk Empire. Tegen Bush kijk je echt op. Vindt hij kennelijk prettig. Hij straalt de waardigheid uit van de elder statesman. Maar hij maakt wel een beginnersfout. Wat is dat daar onder zijn kin? Het lijkt op een cowboydasje, wat bij de Texaan Bush wel aannemelijk is. Maar het lijkt ook wel of hij ontzettend heeft zitten oefenen op zijn nek, die de strakheid van de jeugd al lang achter zich heeft gelaten. Dit had hij beter niet kunnen doen. De hiërarchie is zoek in dit portret. Wil je dat de aandacht zich richt op zijn edele trekken, dan doe je er goed aan de rest weg te drukken. 'Goud blinkt te midden van Hout'.Ik zie nu alleen nog maar die 'ouwemannennek'.
Ook portretschilderen is mogelijk bij Painting Action. En laten we eerlijk zijn: als je er in slaagt zo een collega te treffen, dan heb je het knap gedaan.

Galerie OR

Een OR heeft van de gang bij de ambtelijke ondersteuning en vergaderkamer een permanente expositieruimte gemaakt. Schilderijen over missie en visie hebben gezelschap gekregen van een vierluik waarop de gehele OR geportretteerd is. Dat was een feestje van bekijken en bekeken worden. Met opvallende resultaten.

 

Zonder hiërarchie

 

Bij het schilderen van een groepsportret moet je keuzes maken voor een compositie. Meestal is in een groepsportret een zekere hiërarchie van personen zichtbaar. De belangrijkste persoon in het midden of vooraan, andere personen minder nadrukkelijk in beeld. Soms gaan die zelfs half schuil achter de schouder van een ander of staan ze half in het donker. De Nachtwacht is een heel bekend voorbeeld. In de workshop Groepsportret vertel ik dat in mijn inleiding. Er zijn ook schilderijen waarin iedereen heel nadrukkelijk gelijk is aan elkaar: reeksen van besturen van weeshuizen bijvoorbeeld.

De groep OR-leden die aan dit schilderij werkte, koos heel bewust voor afwezigheid van hiërarchie. In de OR is iedereen gelijk aan elkaar. Om elke schijn te vermijden verdeelden ze het doek in precies vijf gelijke delen en trokken ze in het midden een horizontale lijn. Werd het schilderij nu saai? Nee. De stijlverschillen van de schilders voorkomt dit. En ze kozen voor een spannende achtergrond. Speciale vermelding verdient het tweede hoofd van links. Sprekende gelijkenis en mooi gewerkt met licht en donker. De 'hoge lichtjes' in het haar maken het sprankelend.

 

Groepsportret schilderen

Een OR wilde in het kader van teambuilding gezamenlijk een groepsportret schilderen waar iedereen op moest staan. Vier subteams gingen aan de slag, ieder met een eigen doek van 80x100. De compositie was vrij en een beetje de draak met elkaar steken was niet erg. ieder subteam schilderde het subteam links van hun. Ieder teamlid richtte zich op een persoon om die goed in beeld te krijgen. Iedereen heeft genoten. Een fotoimpressie.

Programma Groepsportret schilderen

 

Programma

Groepsduelportretten van de OR

Bekijken en bekeken worden

Inleiding

We maken een groepsportret waarbij jullie zowel schilder als model zijn. Je maakt deel uit van een groep en schildert een ander die lid is van een andere groep die bezig is iemand in een andere groep te schilderen. Het model zit dus geen moment stil, zodat je er bijna Picassoachtige portretten van krijgt. Deze vorm is ontleend aan de “duel”-portretten van de Groningse schildersgroep De Ploeg.

Het eindresultaat is een serie schilderijen waarop alle OR-leden staan.

 

 

 Dagindeling

 14:00 uur

 Introductie

 

nadere toelichting op het duelportret en de omzetting naar een groepsduelportret

 

Een aantal aandachtspunten bij portretschilderen

- compositie: plaatsing van de personen in het beeld

- het gezicht: (on)regelmaat, basale vormen

- stilering en cartoons

- kleur

 

opdracht en groepsindeling

 

technische tips over het materiaal

14:45 uur

 Schilderen

 

Zoals de ondertitel al aangeeft: je bekijkt en wordt bekeken

 15:45 uur

 Expositie

 

We bekijken en bespreken de geproduceerde werken

 16:30 uur

 Einde 

 

 

 

Hoe de zorgorganisatie er over vijf jaar uit ziet

De OR van een zorgorganisatie wilden zorg, hoop en vertrouwen uitdrukken over en in de onderneming en schilderde hoe de organisatie er over vijf jaar uit zou zien. Er waren figuratieve en abstracte werken.

 

Zij volgden al een workshop

Workshops met verschillende doelstellingen. OR-en die hun missie in beeld wilden brengen, de relatie met het management, hoop en zorg over een fusie.

Zij volgden een workshop Painting Action:

ING OC Business Support

ING OR-secretariaten

IND ODC Terugkeer

Triversum

VUmc

Jellinek/Mentrum

ATIM Opleidingen

Haven Amsterdam

NKI/Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis

KGCA Opleidingen

KNAW (2x voor verschillende OC’s van de aangesloten instituten)

Albert Schweizerziekenhuis

Visio

Zorggroep Almere